UITBREIDING TANKSTAIONS MET CNG IN EUROPA

 

Glowing BowlGlowing Bowl

MEER VOERTUIGEN OP AARDGAS ( CNG )

 

Kaarle Calle Night Club Kaarle Calle Night Club

ZUINIG EN BETAALBAAR

 

Glowing Bar Glowing Bar

BETAALBARE BRANDSTOF VOOR IEDEREEN

 

Geneva Night Club Geneva Night Club
Latest News updated on 25-02-2016 ................

 

CNG Net heet vanaf 1 januari 2016 Pitpoint ...

Posted by admin Februari 25, 2016, onder Aardgasauto.com |
Laoreet imperdiet Cras placerat suscipit purus viverra.

Het bekend CNG Net heeft een nieuwe website en naam gekregen, CNG Net gaat per 1 janauri 2016 door als Pitpoint en heeft weer veel informatie over rijden op aardgas.

WebsitePitpoint.

Eerste veerboot op CNG in 2016...

Posted by admin Februari 10, 2015, onder Aardgasauto.com |
Laoreet imperdiet Cras placerat suscipit purus viverra.

Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) heeft een overeenkomst getekend met CNG Net, leverancier van Compressed Natural Gas (CNG).

Lees meer

 

Belgische Aardgasfederatie subsidieert rijden op CNG

Posted by admin 26 Januari, 2014, onder Aardgasauto.com |
Laoreet imperdiet Cras placerat suscipit purus viverra.

De Belgische aardgasfederatie KVBG keert tweeduizend euro uit aan automobilisten die een CNG-auto kopen. Daarmee wil de federatie het rijden op CNG stimuleren. Het aantal auto’s in België dat op gecomprimeerd aardgas rijdt, is beduidend lager dan in bijvoorbeeld Nederland of Duitsland. Momenteel rijden er ongeveer zevenhonderd CNG-auto’s in België.

. [Lees meer.].

 

Plannen autobelasting 2011 / 2015..

Posted by admin januari 21, 2014, onder Aardgasauto.com |
Laoreet imperdiet Cras placerat suscipit purus viverra.

Plannenautobelasting 2011 - 2015 een visie over de toekomst voor ieder in Nederland.

 

Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto’s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen.

[Download]

Brandstof verbruik boekje 2014 is uit ..

Posted by admin januari 20, 2014, onder Aardgasauto.com |
Laoreet imperdiet Cras placerat suscipit purus viverra.

Als u een nieuwe auto gaat kopen, dan helpt het brandstofverbruiksboekje u bij de keuze voor een zuinige auto, net zoals het energielabel voor personenauto’s. In het brandstofverbruiksboekje vindt u alle informatie over het energielabel bij elkaar. Zo kunt u merken, modellen en uitvoeringen vergelijken. Deze informatie wordt jaarlijks aangepast aan de nieuwe normen en gepubliceerd. [Download.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.. 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Terms of Use | Copyright © 2002-2014 Aardgasauto.com E.Neezen.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.